Cloud služby


Společnost FS CODES vidí přínosy v cloud computing/službách zejména v oblastech:

  • zvýšení flexibility společnosti
  • snížení nákladů na provoz ICT
  • zvýšení dostupnosti ICT
  • automatizace procesů
  • jednoduché nasazení
  • standardizace prostředí serverů
  • atd.

Dokážeme našim zákazníkům poradit a najít řešení, jaké cloud prostředí je pro ně výhodné, které služby a aplikace jsou vhodné provozovat v cloudu, např. Office 365, Exchange on-line, MS Azure, zálohování do cloud prostředí pomocí moderních nástrojů a mnoho dalších. 

Zákazníci a partneři si mohou zvolit cloud prostředí jaké bude vyhovovat jejich potřebám s ohledem na provoz, bezpečnost a finance, např. privátní cloud, veřejný cloud nebo hybridní cloud. 

Naši certifikování specialisté navrhnout ta nejvhodnější řešení s ohledem na požadavky a potřeby našich zákazníků a partnerů. Řešení, které bude dostupné 24x7/365, odkudkoliv s vysokou mírou zabezpečení a kvalitou poskytovaných služeb. 

Mezi přední společnosti, se kterými spolupracujeme v oblasti Cloud služeb, patří firmy Microsoft a Hewlett – Packard Enterprise.