Ověření záruky

Pokud je zařízení zakoupeno fyzickou osobou, vztahuje se na zařízení záruka 2 roky. K uplatnění této záruky je třeba doložit doklad o koupi zařízení. 
Zařízení zakoupené právnickou osobou, tj. na IČO, má pouze jednoletou záruku, pokud není k zařízení zakoupen CPQ (prodloužená záruka).

Za data uložená v přístroji neručíme. Před odesláním výrobku na reklamaci se ujistěte, že máte svá uživatelská data zálohovaná.

K ověření stavu záruky Vašeho zařízení je vždy potřeba sériové číslo (S/N) a produktové číslo vašeho zařízení (P/N)

Produktové číslo výrobku (P/N)

  • jedná se o šestimístné označení, kombinace písmen a číslic, např. D5465A

Výrobní (sériové) číslo výrobku (S/N)

  • standardně se jedná o desetimístné označení, kombinace písmen a číslic, např.  SG759JH145
  • Můžete jej nalézt na produktu, konkrétně na obalu či záručním listě, pokud ho máte k dispozici
Zpět na stránku Servis