Podmínky k zápůjčkám

Podmínky k zápůjčkám ICT Technologií
  1. Zápůjčky technologií jsou možné pro všechny již stávající partnery nebo nové potencionální partnery a zákazníky.
  2. Stávající partneři, kteří již mají historii u firmy FS CODES při zápůjčce podepíší pouze předávací protokol, na kterém bude název technologie, popis technologie (konfigurace), počet kusů, délka zápůjčky, cena zápůjčky za 1 kalendářní den, kontakt na partnera (zákazníka), datum převzetí.
  3. Nový obchodní partner musí vždy složit alespoň 60% ceny zapůjčované technologie při zapůjčení (tato mu bude následně vrácena po ukončení doby zápůjčky a zároveň snížena o cenu zápůjčného za určité časové období). Při zapůjčení technologie se musí prokázat občanským průkazem (fyzická osoba, zastupující osoba právnické osoby), nebo výpisem z obchodního rejstříku (právnická osoba). Nový partner taktéž podepíše předávací protokol viz. bod 2 jako stávající partneři. 
  4. Všichni partneři (zákazníci) při zapůjčení technologií musí mít sjednáno pojištění u pojišťovny poskytující služby na případné poškození, odcizení, ztrátu atd. zapůjčené technologie po dobu zápůjčky. V případě vzniklé situace má pronajímatel nárok na 100% náhradu vzniklé škody a dále náhradu za ušlý zisk po dobu zápůjční technologie.
  5. Cena zápůjčky za 1 kalendářní den se definuje z ceny zapůjčené technologie. Dále se cena odvíjí od délky zápůjčky a historie jednotlivého partnera (zákazníka) společnosti FS CODES. 
  6. Jednotlivé zapůjčené technologie (zejména servery, storage atd.) lze rozšířit  o další technologie z našeho servisního skladu (pevné disky, paměti, řadiče, NIC, redundantní zdroje a ventilátory atd.). Součástí zápůjčky technologie může být i instalace či příprava dané technologie dle přání zákazníka. Tato instalační služba je placena nad rámec zápůjčky dané technologie (produktu).
  7. Všechny závazné objednávky jsou přijímány přes web rozhraní (objednávkový formulář) nebo formou e-mailu na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
  8. Firma FS CODES si vyhrazuje právo odmítnout zapůjčit jakoukoliv technologii partnerovi (zákazníkovi) bez udání jakéhokoliv důvodu.