Etický kodex a firemní kultura FS CODES, s. r.o.   - podrobnějí informace 

Kodex zaměstnance
Zaměstnanec:

Kodex managera
Manager:

Kodex bezpečnosti práce
Zaměstnanci:

Kodex přístupu k zákazníkům
Zaměstnanec:

Politika udržitelního rozvoje
VEDENÍ SPOLEČNOSTI FS CODES s.r.o. STANOVUJE PRO NAPLŇOVÁNÍ CÍLE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE TYTO ZÁVAZKY:
Plnit požadavky právních předpisů a jiných požadavků vztahujících se k

Neustále zlepšovat

Vždy dodržovat

Průběžně zvyšovat

Zpět na eTICKÝ KODEX